MENU

เนื้อเพลง - LYRICS

รักชั่วนิรันดร์ - โก้ คนบุรีรัมย์

วันแรกฮักเจ้าเท่าใด๋ มือนี้ยังฮักคือเก่า
ผ่านมากี่ปีแล้วเจ้า ยังคงคือเก่าละฮักเจ้าผู้เดียว
ใจบ่เคยเปลี่ยนหญิงใดบ่คึดข้องเกี่ยว
สิขอฮักเจ้าผู้เดียว บ่คึดแลเหลียวละหนึ่งเดียวคือเจ้า


รักชั่วนิรันดร์ - โก้ คนบุรีรัมย์ - เนื้อเพลง - LYRICS

วันแรกฮักเจ้าเท่าใด๋ มือนี้ยังฮักคือเก่า
ผ่านมากี่ปีแล้วเจ้า ยังคงคือเก่าละฮักเจ้าผู้เดียว
ใจบ่เคยเปลี่ยนหญิงใดบ่คึดข้องเกี่ยว
สิขอฮักเจ้าผู้เดียว บ่คึดแลเหลียวละหนึ่งเดียวคือเจ้า

รักชั่วนิรันดร์ สัญญาฟ้าเป็นพยาน
รักตลอดกาล จนกว่าสิ้นลมหายใจ
ไม่ว่าชาตินี้ หรืออีกร้อยชาติผ่านไป
ไม่ว่าเกิดชาติไหน ขอสัญญาไว้รักเธอคนเดียว

วันแรกวันนี้ ยังคงเหมือนเดิมฮักเจ้า
ฮักหลายกว่าเก่า ฮักเจ้าเบิ๊ดใจอีหลี
วอนดินและฟ้าร่วมด้วย ช่วยเป็นสักขี
สัญญาจากอ้ายคนนี้ สิมีเพียงเจ้าผู้เดียว

รักชั่วนิรันดร์ สัญญาฟ้าเป็นพยาน
รักตลอดกาล จนกว่าสิ้นลมหายใจ
ไม่ว่าชาตินี้ หรืออีกร้อยชาติผ่านไป
ไม่ว่าเกิดชาติไหน ขอสัญญาไว้รักเธอคนเดียว

วันแรกวันนี้ ยังคงเหมือนเดิมฮักเจ้า
ฮักหลายกว่าเก่า ฮักเจ้าเบิ๊ดใจอีหลี
วอนดินและฟ้าร่วมด้วย ช่วยเป็นสักขี
สัญญาจากอ้ายคนนี้ สิมีเพียงเจ้าผู้เดียวMore by SANDERLEY

TRENDS - SONG LYRICS
Radar by Sanderlei
Everything in the musical world / Tudo que rola no mundo musical / ทุกอย่างในโลกดนตรี / Все в музыкальном мире / 音楽界のすべて.

Just Go - Viagem Volta ao Mundo
#JustGo - Sanderlei Silveira