MENU

Текстове на песни - LYRICS

Who Do You Love - Български превод BG - The Chainsmokers & 5 Seconds of Summer

Yeah
Found cigarettes in your Fendi coat
Even though you don't even smoke
Always changin' your access codes


Who Do You Love - Български превод BG - The Chainsmokers & 5 Seconds of Summer - Текстове на песни - LYRICS

Yeah
Found cigarettes in your Fendi coat
Even though you don't even smoke
Always changin' your access codes
Yeah, I can tell you no one knew

[Pre-Chorus: Luke]
Yeah, you've been actin' so conspicuous
You flip it on me, say I think too much
You're movin' different when we makin' love
Baby, tell me, tell me

[Chorus: Luke & Ashton]
Who do you love, do you love now?
I wanna know the truth (Whoa)
Who do you love, do you love now?
I know it's someone new
You ain't gotta make it easy, where you been sleepin'?
This shit is keepin' me up at night, just admit it
Who do you love, do you love now?
I wanna know, I wanna know who

[Drop]
Now, now, who do you, who do you love, love (Yeah)
Now, now, who do you, who do you love now? (Oh)
Now, now, who do you, who do you, you (Yeah)
I wanna know, I wanna know who

[Verse 2: Calum]
Well, keep switchin' your alibi
Or stutterin' when you reply
You can't ever look me in the eye
Well, I can tell, I know you're lyin'

[Pre-Chorus: Calum]
'Cause you've been actin' so conspicuous
You flip it on me, say I think too much
We're movin' different while we're makin' love
So, baby, tell me, tell me

[Chorus: Luke & Ashton]
Who do you love, do you love now?
I wanna know the truth (Whoa)
Who do you love, do you love now?
I know it's someone new
You ain't gotta make it easy, where you been sleepin'?
This shit is keepin' me up at night, just admit it
Who do you love, do you love now?
I wanna know, I wanna know who

[Drop]
Now, now, who do you, who do you love, love (Yeah)
Now, now, who do you, who do you love now? (Oh)
Now, now, who do you, who do you, you (Yeah)
I wanna know, I wanna know who

[Pre-Chorus: Michael]
(Who) You been actin' so conspicuous
(Who) You flip it on me, say I think too much
(Who) Movin' different when we makin' love
(Who) Baby, tell me, tell me

[Chorus: Luke & Ashton]
Who do you love, do you love now?
I wanna know the truth (Whoa)
Who do you love, do you love now?
I know it's someone new
You ain't gotta make it easy, where you been sleepin'?
This shit is keepin' me up at night, just admit it
Who do you love, do you love now?
I wanna know, I wanna know who

[Drop]
Now, now, who do you, who do you love, love
Now, now, who do you, who do you love now?
Now, now, who do you, who do you, you
Now, now, who do you, who do you love now?

[Chorus: Luke & Ashton]
You ain't gotta make it easy, where you been sleepin'?
This shit is keepin' me up at night, just admit it
Who do you love, do you love now?
I wanna know, I wanna know who

[Outro]
Who do you, who do you love, love
Now, now, who do you, who do you love now?
Now, now, who do you, who do you, you


Who Do You Love - Български превод BG - The Chainsmokers & 5 Seconds of Summer


да
Открих цигари във вашето Fendi палто
Въпреки че дори не пушите
Винаги сменяте кодовете си за достъп
Да, мога да ви кажа, че никой не знае

[Pre-Chorus: Лука]
Да, действал си толкова забележително
Прелисти я върху мен, казвам, че мисля прекалено много
Вие се движите различно, когато правим любов
Скъпа, кажи ми, кажи ми

[Припев: Люк и Аштън]
Кого обичаш, обичаш ли сега?
Искам да знам истината (Уау)
Кого обичаш, обичаш ли сега?
Знам, че е някой нов
Не трябва да улесняваш, къде спиш?
Това лайно ме държи през нощта, просто си признай
Кого обичаш, обичаш ли сега?
Искам да знам, искам да знам кой

[Изпускайте]
Сега, сега, кой ти прави, кой обичаш, обичаш (Да)
Сега, сега кой, кого обичаш сега? (О)
Сега, сега, кой ви прави, кой ви прави?
Искам да знам, искам да знам кой

[Стих 2: Calum]
Ами, продължи да превключваш алибито си
Или заеквам, когато отговаряте
Никога не можеш да ме погледнеш в очите
Е, мога да кажа, знам, че си лъжеш

[Pre-Chorus: Calum]
Защото си действал толкова ясно
Прелисти я върху мен, казвам, че мисля прекалено много
Ние се движим по различен начин, докато обичаме
И така, скъпа, кажи ми, кажи ми

[Припев: Люк и Аштън]
Кого обичаш, обичаш ли сега?
Искам да знам истината (Уау)
Кого обичаш, обичаш ли сега?
Знам, че е някой нов
Не трябва да улесняваш, къде спиш?
Това лайно ме държи през нощта, просто си признай
Кого обичаш, обичаш ли сега?
Искам да знам, искам да знам кой
[Изпускайте]
Сега, сега, кой ти прави, кой обичаш, обичаш (Да)
Сега, сега кой, кого обичаш сега? (О)
Сега, сега, кой ви прави, кой ви прави?
Искам да знам, искам да знам кой

[Pre-Chorus: Майкъл]
(Кой) Действаш толкова ясно
(Кой) Обръщаш ми го, казваш, че мисля прекалено много
(Кой) се различава, когато правим любов
(Кой) Бейби, кажи ми, кажи ми

[Припев: Люк и Аштън]
Кого обичаш, обичаш ли сега?
Искам да знам истината (Уау)
Кого обичаш, обичаш ли сега?
Знам, че е някой нов
Не трябва да улесняваш, къде спиш?
Това лайно ме държи през нощта, просто си признай
Кого обичаш, обичаш ли сега?
Искам да знам, искам да знам кой

[Изпускайте]
Сега, сега, кой ви прави, кого обичате, обичате
Сега, сега кой, кого обичаш сега?
Сега, сега, кой ви прави, кой ви прави, вие
Сега, сега кой, кого обичаш сега?

[Припев: Люк и Аштън]
Не трябва да улесняваш, къде спиш?
Това лайно ме държи през нощта, просто си признай
Кого обичаш, обичаш ли сега?
Искам да знам, искам да знам кой

[Outro]
Кой ти, който обичаш, обичаш
Сега, сега кой, кого обичаш сега?
Сега, сега, кой ви прави, кой ви прави, виеMore by SANDERLEY

TRENDS - SONG LYRICS
Radar by Sanderlei
Everything in the musical world / Tudo que rola no mundo musical / ทุกอย่างในโลกดนตรี / Все в музыкальном мире / 音楽界のすべて.

Just Go - Viagem Volta ao Mundo
#JustGo - Sanderlei Silveira