MENU

kanta lyrics

Who Do You Love - Pagsasalin para sa Filipino - The Chainsmokers & 5 Seconds of Summer

Yeah
Found cigarettes in your Fendi coat
Even though you don't even smoke
Always changin' your access codes


Who Do You Love - Pagsasalin para sa Filipino - The Chainsmokers & 5 Seconds of Summer - kanta lyrics

Yeah
Found cigarettes in your Fendi coat
Even though you don't even smoke
Always changin' your access codes
Yeah, I can tell you no one knew

[Pre-Chorus: Luke]
Yeah, you've been actin' so conspicuous
You flip it on me, say I think too much
You're movin' different when we makin' love
Baby, tell me, tell me

[Chorus: Luke & Ashton]
Who do you love, do you love now?
I wanna know the truth (Whoa)
Who do you love, do you love now?
I know it's someone new
You ain't gotta make it easy, where you been sleepin'?
This shit is keepin' me up at night, just admit it
Who do you love, do you love now?
I wanna know, I wanna know who

[Drop]
Now, now, who do you, who do you love, love (Yeah)
Now, now, who do you, who do you love now? (Oh)
Now, now, who do you, who do you, you (Yeah)
I wanna know, I wanna know who

[Verse 2: Calum]
Well, keep switchin' your alibi
Or stutterin' when you reply
You can't ever look me in the eye
Well, I can tell, I know you're lyin'

[Pre-Chorus: Calum]
'Cause you've been actin' so conspicuous
You flip it on me, say I think too much
We're movin' different while we're makin' love
So, baby, tell me, tell me

[Chorus: Luke & Ashton]
Who do you love, do you love now?
I wanna know the truth (Whoa)
Who do you love, do you love now?
I know it's someone new
You ain't gotta make it easy, where you been sleepin'?
This shit is keepin' me up at night, just admit it
Who do you love, do you love now?
I wanna know, I wanna know who

[Drop]
Now, now, who do you, who do you love, love (Yeah)
Now, now, who do you, who do you love now? (Oh)
Now, now, who do you, who do you, you (Yeah)
I wanna know, I wanna know who

[Pre-Chorus: Michael]
(Who) You been actin' so conspicuous
(Who) You flip it on me, say I think too much
(Who) Movin' different when we makin' love
(Who) Baby, tell me, tell me

[Chorus: Luke & Ashton]
Who do you love, do you love now?
I wanna know the truth (Whoa)
Who do you love, do you love now?
I know it's someone new
You ain't gotta make it easy, where you been sleepin'?
This shit is keepin' me up at night, just admit it
Who do you love, do you love now?
I wanna know, I wanna know who

[Drop]
Now, now, who do you, who do you love, love
Now, now, who do you, who do you love now?
Now, now, who do you, who do you, you
Now, now, who do you, who do you love now?

[Chorus: Luke & Ashton]
You ain't gotta make it easy, where you been sleepin'?
This shit is keepin' me up at night, just admit it
Who do you love, do you love now?
I wanna know, I wanna know who

[Outro]
Who do you, who do you love, love
Now, now, who do you, who do you love now?
Now, now, who do you, who do you, you


Who Do You Love - Pagsasalin para sa Filipino - The Chainsmokers & 5 Seconds of Summer


Yeah
Natagpuan ang mga sigarilyo sa iyong Fendi coat
Kahit na hindi ka na manigarilyo
Palaging baguhin ang iyong mga access code
Yeah, maaari kong sabihin sa iyo walang alam

[Pre-Chorus: Lucas]
Yeah, ikaw ay aktin 'kaya kahanga-hanga
Iyong i-flip ito sa akin, sabihin ang tingin ko ng masyadong maraming
Iba-iba ang ginagawa mo kapag nagmamahal kami
Baby, sabihin mo sa akin, sabihin mo sa akin

[Chorus: Luke & Ashton]
Sino ang pag-ibig mo, mahal mo ba ngayon?
Gusto kong malaman ang katotohanan (Whoa)
Sino ang pag-ibig mo, mahal mo ba ngayon?
Alam ko ito ay isang bagong tao
Hindi ka dapat maging madali, kung saan ka natulog '?
Ang tae na ito ay nagpapanatili sa akin sa gabi, aminin lamang ito
Sino ang pag-ibig mo, mahal mo ba ngayon?
Gusto kong malaman, gusto kong malaman kung sino

[Drop]
Ngayon, ngayon, sino ang nagagawa mo, na mahal mo, mahal (Oo)
Ngayon, ngayon, sino ang ginagawa mo, sino ang iyong iniibig ngayon? (Oh)
Ngayon, ngayon, sino ang nagagawa mo, sino ang ginagawa mo, ikaw (Oo)
Gusto kong malaman, gusto kong malaman kung sino

[Taludtod 2: Calum]
Well, panatilihin ang switchin 'iyong alibi
O stutterin 'kapag sumagot ka
Hindi mo ako makita sa mata
Well, maaari kong sabihin, alam ko ikaw ay lyin '

[Pre-Chorus: Calum]
'Dahil naging aktibo ka' kaya kahanga-hanga
Iyong i-flip ito sa akin, sabihin ang tingin ko ng masyadong maraming
Iba-iba ang aming ginagawa habang nagmamahal kami
Kaya, sanggol, sabihin sa akin, sabihin sa akin

[Chorus: Luke & Ashton]
Sino ang pag-ibig mo, mahal mo ba ngayon?
Gusto kong malaman ang katotohanan (Whoa)
Sino ang pag-ibig mo, mahal mo ba ngayon?
Alam ko ito ay isang bagong tao
Hindi ka dapat maging madali, kung saan ka natulog '?
Ang tae na ito ay nagpapanatili sa akin sa gabi, aminin lamang ito
Sino ang pag-ibig mo, mahal mo ba ngayon?
Gusto kong malaman, gusto kong malaman kung sino
[Drop]
Ngayon, ngayon, sino ang nagagawa mo, na mahal mo, mahal (Oo)
Ngayon, ngayon, sino ang ginagawa mo, sino ang iyong iniibig ngayon? (Oh)
Ngayon, ngayon, sino ang nagagawa mo, sino ang ginagawa mo, ikaw (Oo)
Gusto kong malaman, gusto kong malaman kung sino

[Pre-Chorus: Michael]
(Sino) Ikaw ay aktibo 'kaya kahanga-hanga
(Sino) Iyong i-flip ang mga ito sa akin, sabihin ang tingin ko ng masyadong maraming
(Sino) Movin 'naiiba kapag kami makin' pag-ibig
(Sino) Baby, sabihin mo sa akin, sabihin mo sa akin

[Chorus: Luke & Ashton]
Sino ang pag-ibig mo, mahal mo ba ngayon?
Gusto kong malaman ang katotohanan (Whoa)
Sino ang pag-ibig mo, mahal mo ba ngayon?
Alam ko ito ay isang bagong tao
Hindi ka dapat maging madali, kung saan ka natulog '?
Ang tae na ito ay nagpapanatili sa akin sa gabi, aminin lamang ito
Sino ang pag-ibig mo, mahal mo ba ngayon?
Gusto kong malaman, gusto kong malaman kung sino

[Drop]
Ngayon, ngayon, sino ang nagagawa mo, sino ang iyong iniibig, pag-ibig
Ngayon, ngayon, sino ang ginagawa mo, sino ang iyong iniibig ngayon?
Ngayon, ngayon, sino ang ginagawa mo, sino ang ginagawa mo, ikaw
Ngayon, ngayon, sino ang ginagawa mo, sino ang iyong iniibig ngayon?

[Chorus: Luke & Ashton]
Hindi ka dapat maging madali, kung saan ka natulog '?
Ang tae na ito ay nagpapanatili sa akin sa gabi, aminin lamang ito
Sino ang pag-ibig mo, mahal mo ba ngayon?
Gusto kong malaman, gusto kong malaman kung sino

[Outro]
Sino ka, sino ang pag-ibig mo, pag-ibig
Ngayon, ngayon, sino ang ginagawa mo, sino ang iyong iniibig ngayon?
Ngayon, ngayon, sino ang ginagawa mo, sino ang ginagawa mo, ikawMore by SANDERLEY

TRENDS - SONG LYRICS
Radar by Sanderlei
Everything in the musical world / Tudo que rola no mundo musical / ทุกอย่างในโลกดนตรี / Все в музыкальном мире / 音楽界のすべて.

Just Go - Viagem Volta ao Mundo
#JustGo - Sanderlei Silveira