MENU

Lời bài hát - LYRICS

Play it Cool - Dịch sang tiếng Việ - MONSTA X

Featuring Steve Aoki

진지해진 눈빛 사이 낯선 공기
우린 기류를 탔지


Play it Cool - Dịch sang tiếng Việ - MONSTA X - Lời bài hát - LYRICS

Featuring Steve Aoki

진지해진 눈빛 사이 낯선 공기
우린 기류를 탔지
커튼 사이 저녁 도시 불빛만이
어렴풋이 널 비춰

인천 갈 필요 없어
바로 여기서 훌쩍 yeah yeah, yeah yeah
연차 쓸 필요 없고 챙길 물건도 없어
바로 여기서 countdown, countdown, countdown

순식간에 떠올라서 멀리 멀리 떠날 거야
우린 이제 지금부터 비행 mode
분위기를 타고 좀 더 높이 높이 오를 거야
우린 이제 지금부터 비행 mode

Tell me 'bout it 어디든지 Bon voyage
지금부터 넌 계속

감탄하게 될 거야
바로 여기서 countdown, countdown, countdown

순식간에 떠올라서 멀리 멀리 떠날 거야
우린 이제 지금부터 비행 mode
분위기를 타고 좀 더 높이 높이 오를 거야
우린 이제 지금부터 비행 mode

우린 너무 바삐 움직였잖아
Get your tix for Havana
많은 시간이 없어도 괜찮아
그러면 저기 여수 밤바다

내 옆에서 폰은 꺼두길 바래
Cause we're bout to ready for ridin'
걱정은 저 구름에 놔둬
넌 나와 함께 bailemos

순식간에 떠올라서 멀리 멀리 떠날 거야
우린 이제 지금부터 비행 mode
분위기를 타고 좀 더 높이 높이 오를 거야
우린 이제 지금부터 비행 mode


Play it Cool - Dịch sang tiếng Việ - MONSTA X


Không khí xa lạ giữa hai mắt trở nên nghiêm trọng.
Chúng tôi đã lên không trung.
Chỉ giữa màn cửa và ánh đèn thành phố buổi tối
Tỏa sáng trên bạn

Tôi không cần phải đến Incheon
Ngay đây yeah yeah yeah, yeah yeah
Bạn không cần phải viết về nó mọi lúc.
Ngay tại đây, đếm ngược, đếm ngược, đếm ngược

Nó sẽ trôi nổi trong giây lát và tôi sẽ bay đi.
Chúng tôi đang bay chế độ
Tôi sẽ leo lên cao hơn một chút trong tâm trạng.
Chúng tôi đang bay chế độ

Hãy nói cho tôi biết về bất cứ nơi nào Bon đi
Từ giờ bạn cứ tiếp tục

Bạn sẽ ngưỡng mộ nó.
Ngay tại đây, đếm ngược, đếm ngược, đếm ngược

Nó sẽ trôi nổi trong giây lát và tôi sẽ bay đi.
Chúng tôi đang bay chế độ
Tôi sẽ leo lên cao hơn một chút trong tâm trạng.
Chúng tôi đang bay chế độ

Chúng tôi di chuyển rất nhanh.
Nhận tix của bạn cho Havana
Tôi không có nhiều thời gian
Sau đó có biển đêm Yeosu

Tôi muốn bạn tắt điện thoại bên cạnh tôi.
Vì chúng tôi đã sẵn sàng để thoát khỏi
Để lại những lo lắng của bạn trong đám mây đó.
Bạn với tôi bailemos
Nó sẽ trôi nổi trong giây lát và tôi sẽ bay đi.
Chúng tôi đang bay chế độ
Tôi sẽ leo lên cao hơn một chút trong tâm trạng.
Chúng tôi đang bay chế độMore by SANDERLEY

TRENDS - SONG LYRICS
Radar by Sanderlei
Everything in the musical world / Tudo que rola no mundo musical / ทุกอย่างในโลกดนตรี / Все в музыкальном мире / 音楽界のすべて.

Just Go - Viagem Volta ao Mundo
#JustGo - Sanderlei Silveira