MENU

kanta lyrics

Enough - Pagsasalin para sa Filipino - SF9

넌 필요 없어 makeup
넌 불을 꺼도 예뻐
걸어만 가도 확 눈에 띄니까
내 옆에 붙어 날 꽉 잡아 (잡아)


Enough - Pagsasalin para sa Filipino - SF9 - kanta lyrics

넌 필요 없어 makeup
넌 불을 꺼도 예뻐
걸어만 가도 확 눈에 띄니까
내 옆에 붙어 날 꽉 잡아 (잡아)

Like ice with water
너 sky면 나는 fly
함께해줘 you know
하루도 1분 1초도
제발 멀어지지 마

Yeah, that's right
시들지 않는 꽃 (yeah)
향길 낼수록 (yeah)
다 너를 꺾으려 해
빠져만 가 like black hole (that’s right)
난 못 줘 1도 (what?)
내겐 빛이 너야 (woo!)
내 눈에만 더 빛나줘

더 예뻐지지 마 야야야야야
넌 어딜 가나 제일 눈에 띄니까
더 예뻐지지 마 야야야야야
널 볼 때마다 불안해 미칠 것만 같아

넌 나만 알고 나만 보고 나만 갖고파
달콤함에 벌떼같이 덤비기 전에
예뻐지지 마 야야야야야
지금도 넌 충분해 더 예뻐지지 마

Whoo whoo whoo!
꼭꼭 숨어라 머리카락 보일라 (보일라)
Whoo whoo whoo!
태가 달라 땅 위로 떨어진 별이
Baby that's you
말도 안 된단 말이 that's true (yeah)

저 하늘에다 빌어 (빌어)
더 못된 것도 빌어 (빌어)
남들 눈에는 확 끌어당기는
매력은 없길 나는 바래

더 예뻐지지 마 야야야야야
넌 어딜 가나 제일 눈에 띄니까
더 예뻐지지 마 야야야야야
널 볼 때마다 불안해 미칠 것만 같아

넌 나만 알고 나만 보고 나만 갖고파
달콤함에 벌떼같이 덤비기 전에
예뻐지지 마 야야야야야
지금도 넌 충분해 더 예뻐지지 마

세상 모두 눈이 멀어서
아무도 널 볼 수 없도록
불길처럼 번져가는 널
오직 나만이 태울 수 있길
Oh!

더 예뻐지지 마 야야야야야
넌 어딜 가나 제일 눈에 띄니까
더 예뻐지지 마 야야야야야
널 볼 때마다 불안해 미칠 것만 같아

넌 나만 알고 나만 보고 나만 갖고파
달콤함에 벌떼같이 덤비기 전에
예뻐지지 마 야야야야야
지금도 넌 충분해 더 예뻐지지 마


Enough - Pagsasalin para sa Filipino - SF9


Hindi mo kailangan ng pampaganda
Ikaw ay medyo kahit na patayin mo ang mga ilaw.
Maaari kong lakarin ito.
Manatili sa akin sa tabi ko (hawakan ako ng masikip)

Tulad ng yelo na may tubig
Kung ikaw ay kalangitan lumipad
Mangyaring sumali sa amin
1 minuto 1 segundo kada araw
Mangyaring huwag umalis
Oo, tama iyan
Isang bulaklak na hindi nalulunod (oo)
Ang mas kumain ko (oo)
Sinusubukan nila na matalo ka.
Ito ay tulad ng isang itim na butas (na tama)
Hindi ko mabigyan ito ng 1 degree (ano?)
Ako ang ilaw para sa iyo (woo!)
Lumiwanag pa sa aking mga mata

Maya Yaya Yaya
Ikaw ang pinaka nakikita saan ka man pumunta.
Maya Yaya Yaya
Pakiramdam ko ay kinakabahan tuwing nakikita kita.

Alam mo lang ako
Bago mo lulunin ang matamis na mga bubuyog
Maya Yaya Yaya
Mabuti ka pa rin.

Whoo whoo whoo!
Itago ang iyong buhok na mabalahibo (Boilah)
Whoo whoo whoo!
Isang bituin na nahulog sa lupa
Baby na ikaw
Iyan ay hindi totoo (oo)

Manalangin sa kalangitan (sama ng loob)
Gawin ang isang bagay na mas mali (sama ng loob)
Sa mata ng iba
Umaasa ako na wala akong kagandahan

Maya Yaya Yaya
Ikaw ang pinaka nakikita saan ka man pumunta.
Maya Yaya Yaya
Pakiramdam ko ay kinakabahan tuwing nakikita kita.

Alam mo lang ako
Bago mo lulunin ang matamis na mga bubuyog
Maya Yaya Yaya
Mabuti ka pa rin.

Ang mundo ay bulag
Upang walang sinuman ang makakakita sa iyo
Isang board-tulad ng apoy
Tanging maaari kang sumunog
Oh!

Maya Yaya Yaya
Ikaw ang pinaka nakikita saan ka man pumunta.
Maya Yaya Yaya
Pakiramdam ko ay kinakabahan tuwing nakikita kita.

Alam mo lang ako
Bago mo lulunin ang matamis na mga bubuyog
Maya Yaya Yaya
Mabuti ka pa rin.More by SANDERLEY

TRENDS - SONG LYRICS
Radar by Sanderlei
Everything in the musical world / Tudo que rola no mundo musical / ทุกอย่างในโลกดนตรี / Все в музыкальном мире / 音楽界のすべて.

Just Go - Viagem Volta ao Mundo
#JustGo - Sanderlei Silveira