MENU

Lời bài hát - LYRICS

Enough - Dịch sang tiếng Việ - SF9

넌 필요 없어 makeup
넌 불을 꺼도 예뻐
걸어만 가도 확 눈에 띄니까
내 옆에 붙어 날 꽉 잡아 (잡아)


Enough - Dịch sang tiếng Việ - SF9 - Lời bài hát - LYRICS

넌 필요 없어 makeup
넌 불을 꺼도 예뻐
걸어만 가도 확 눈에 띄니까
내 옆에 붙어 날 꽉 잡아 (잡아)

Like ice with water
너 sky면 나는 fly
함께해줘 you know
하루도 1분 1초도
제발 멀어지지 마

Yeah, that's right
시들지 않는 꽃 (yeah)
향길 낼수록 (yeah)
다 너를 꺾으려 해
빠져만 가 like black hole (that’s right)
난 못 줘 1도 (what?)
내겐 빛이 너야 (woo!)
내 눈에만 더 빛나줘

더 예뻐지지 마 야야야야야
넌 어딜 가나 제일 눈에 띄니까
더 예뻐지지 마 야야야야야
널 볼 때마다 불안해 미칠 것만 같아

넌 나만 알고 나만 보고 나만 갖고파
달콤함에 벌떼같이 덤비기 전에
예뻐지지 마 야야야야야
지금도 넌 충분해 더 예뻐지지 마

Whoo whoo whoo!
꼭꼭 숨어라 머리카락 보일라 (보일라)
Whoo whoo whoo!
태가 달라 땅 위로 떨어진 별이
Baby that's you
말도 안 된단 말이 that's true (yeah)

저 하늘에다 빌어 (빌어)
더 못된 것도 빌어 (빌어)
남들 눈에는 확 끌어당기는
매력은 없길 나는 바래

더 예뻐지지 마 야야야야야
넌 어딜 가나 제일 눈에 띄니까
더 예뻐지지 마 야야야야야
널 볼 때마다 불안해 미칠 것만 같아

넌 나만 알고 나만 보고 나만 갖고파
달콤함에 벌떼같이 덤비기 전에
예뻐지지 마 야야야야야
지금도 넌 충분해 더 예뻐지지 마

세상 모두 눈이 멀어서
아무도 널 볼 수 없도록
불길처럼 번져가는 널
오직 나만이 태울 수 있길
Oh!

더 예뻐지지 마 야야야야야
넌 어딜 가나 제일 눈에 띄니까
더 예뻐지지 마 야야야야야
널 볼 때마다 불안해 미칠 것만 같아

넌 나만 알고 나만 보고 나만 갖고파
달콤함에 벌떼같이 덤비기 전에
예뻐지지 마 야야야야야
지금도 넌 충분해 더 예뻐지지 마


Enough - Dịch sang tiếng Việ - SF9


Bạn không cần trang điểm
Bạn vẫn xinh đẹp ngay cả khi bạn tắt đèn.
Tôi có thể đi trên đó.
Bám sát tôi bên cạnh (ôm tôi thật chặt)

Như nước đá
Nếu bạn là bầu trời bay
Hãy tham gia với chúng tôi
1 phút 1 giây mỗi ngày
Xin đừng đi
Vâng, đúng vậy
Một bông hoa không héo (yeah)
Tôi càng ăn nhiều (yeah)
Họ đang cố gắng đánh bại bạn.
Nó giống như một lỗ đen (đúng vậy)
Tôi không thể cho nó 1 độ (cái gì?)
Tôi là ánh sáng cho bạn (woo!)
Chỉ cần tỏa sáng hơn trong mắt tôi

Maya Yaya Yaya
Bạn là người dễ thấy nhất ở bất cứ nơi nào bạn đi.
Maya Yaya Yaya
Tôi cảm thấy lo lắng mỗi khi nhìn thấy bạn.

Bạn chỉ biết tôi
Trước khi bạn nuốt những con ong ngọt ngào
Maya Yaya Yaya
Bạn vẫn đủ tốt.

Whoo whoo whoo!
Giấu tóc của bạn (Boilah)
Whoo whoo whoo!
Một ngôi sao rơi xuống đất
Em là em
Điều đó không đúng (yeah)

Cầu nguyện trên bầu trời (ác cảm)
Làm điều gì đó sai hơn (ác cảm)
Trong mắt người khác
Tôi hy vọng tôi không có duyên

Maya Yaya Yaya
Bạn là người dễ thấy nhất ở bất cứ nơi nào bạn đi.
Maya Yaya Yaya
Tôi cảm thấy lo lắng mỗi khi nhìn thấy bạn.

Bạn chỉ biết tôi
Trước khi bạn nuốt những con ong ngọt ngào
Maya Yaya Yaya
Bạn vẫn đủ tốt.

Thế giới mù
Để không ai có thể nhìn thấy bạn
Một tấm ván giống như ngọn lửa
Chỉ có bạn mới có thể đốt cháy
Ôi!

Maya Yaya Yaya
Bạn là người dễ thấy nhất ở bất cứ nơi nào bạn đi.
Maya Yaya Yaya
Tôi cảm thấy lo lắng mỗi khi nhìn thấy bạn.

Bạn chỉ biết tôi
Trước khi bạn nuốt những con ong ngọt ngào
Maya Yaya Yaya
Bạn vẫn đủ tốt.More by SANDERLEY

TRENDS - SONG LYRICS
Radar by Sanderlei
Everything in the musical world / Tudo que rola no mundo musical / ทุกอย่างในโลกดนตรี / Все в музыкальном мире / 音楽界のすべて.

Just Go - Viagem Volta ao Mundo
#JustGo - Sanderlei Silveira