MENU

Shona Lyrics

Sucker - Shanduro yeShona - Jonas Brothers

We go together
Better than birds of a feather, you and me
We change the weather, yeah
I'm feeling heat in December when you're 'round me


Sucker - Shanduro yeShona - Jonas Brothers - Shona Lyrics

We go together
Better than birds of a feather, you and me
We change the weather, yeah
I'm feeling heat in December when you're 'round me

[Pre-Chorus: Joe Jonas, Joe Jonas & Nick Jonas]
I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars
I follow you through the dark, can't get enough
You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain
And, baby, you know it's obvious

[Chorus: Nick Jonas, Nick Jonas & Joe Jonas]
I'm a sucker for you
You say the word and I'll go anywhere blindly
I'm a sucker for you, yeah
Any road you take, you know that you'll find me
I am a sucker for all the subliminal things
No one knows about you (About you), about you (About you)
And you're making the typical me break my typical rules
It's true, I'm a sucker for you, yeah

[Verse 2: Nick Jonas]
Don't complicate it (Yeah)
'Cause I know you and you know everything about me
I can't remember (Yeah) all of the nights
I don't remember when you're 'round me (Oh, yeah, yeah)

[Pre-Chorus: Joe Jonas, Joe Jonas & Nick Jonas]
I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars
I follow you through the dark, can't get enough
You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain
And, baby, you know it's obvious

[Chorus: Nick Jonas, Nick Jonas & Joe Jonas]
I'm a sucker for you
You say the word and I'll go anywhere blindly
I'm a sucker for you, yeah
Any road you take, you know that you'll find me
I am a sucker for all the subliminal things
No one knows about you (About you), about you (About you)
And you're making the typical me break my typical rules
It's true, I'm a sucker for you, yeah

[Pre-Chorus: Joe Jonas, Joe Jonas & Nick Jonas]
(I'm a sucker for you)
I've been dancing on top of cars and stumbling out of bars
I follow you through the dark, can't get enough
You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain
And, baby, you know it's obvious

[Chorus: Nick Jonas, Nick Jonas & Joe Jonas]
I'm a sucker for you, yeah
You say the word and I'll go anywhere blindly
I'm a sucker for you, yeah
Any road you take, you know that you'll find me
I am a sucker for all the subliminal things
No one knows about you (About you), about you (About you)
And you're making the typical me break my typical rules
It's true, I'm a sucker for you
I'm a sucker for you


Sucker - Shanduro yeShona - Jonas Brothers


Tinoenda pamwe chete
Zviri nani kudarika shiri dzenhenga, iwe neni
Tinoshandura mamiriro okunze, hongu
Ndiri kunzwa kupisa munaDisemba kana iwe uri kumativi ose

[Pre-Chorus: Joe Jonas, Joe Jonas & Nick Jonas]
Ndave ndichitamba pamusoro pemotokari uye ndichigumburwa kunze kwembariro
Ini ndinokutevera iwe murima, haugone kuwana zvakakwana
Iwe uri mishonga uye marwadzo, iyo tattoo mukati moutano hwangu
Uye, mwana, unoziva zviri pachena

[Khorus: Nick Jonas, Nick Jonas & Joe Jonas]
Ndiri sucker kwauri
Iwe unotaura shoko uye ini ndichaenda chero kupi zvako
Ndiri sucker kwauri, hongu
Chero nzira yaunotora, unoziva kuti iwe uchandiwana
Ini ndiri mucheche wezvinhu zvose zvisinganzwisisiki
Hapana anoziva pamusoro pako (Newe iwe), pamusoro pako (Newe iwe)
Uye iwe uri kuita izvo zvinowanzoita kuti ndiputse mitemo yangu yakafanana
Ichokwadi, ndiri musikana kwauri, hongu

[Ndima 2: Nick Jonas]
Usazvigadzirisa (Hongu)
'Nokuti ndinokuziva iwe iwe unoziva zvinhu zvose pamusoro pangu
Handikwanise kuyeuka (hongu) usiku hwose
Handifungi kana iwe uri kundikomba (Oo, hongu, hongu)

[Pre-Chorus: Joe Jonas, Joe Jonas & Nick Jonas]
Ndave ndichitamba pamusoro pemotokari uye ndichigumburwa kunze kwembariro
Ini ndinokutevera iwe murima, haugone kuwana zvakakwana
Iwe uri mishonga uye marwadzo, iyo tattoo mukati moutano hwangu
Uye, mwana, unoziva zviri pachena

[Khorus: Nick Jonas, Nick Jonas & Joe Jonas]
Ndiri sucker kwauri
Iwe unotaura shoko uye ini ndichaenda chero kupi zvako
Ndiri sucker kwauri, hongu
Chero nzira yaunotora, unoziva kuti iwe uchandiwana
Ini ndiri mucheche wezvinhu zvose zvisinganzwisisiki
Hapana anoziva pamusoro pako (Newe iwe), pamusoro pako (Newe iwe)
Uye iwe uri kuita izvo zvinowanzoita kuti ndiputse mitemo yangu yakafanana
Ichokwadi, ndiri musikana kwauri, hongu

[Pre-Chorus: Joe Jonas, Joe Jonas & Nick Jonas]
(Ini ndiri sucker kwauri)
Ndave ndichitamba pamusoro pemotokari uye ndichigumburwa kunze kwembariro
Ini ndinokutevera iwe murima, haugone kuwana zvakakwana
Iwe uri mishonga uye marwadzo, iyo tattoo mukati moutano hwangu
Uye, mwana, unoziva zviri pachena

[Khorus: Nick Jonas, Nick Jonas & Joe Jonas]
Ndiri sucker kwauri, hongu
Iwe unotaura shoko uye ini ndichaenda chero kupi zvako
Ndiri sucker kwauri, hongu
Chero nzira yaunotora, unoziva kuti iwe uchandiwana
Ini ndiri mucheche wezvinhu zvose zvisinganzwisisiki
Hapana anoziva pamusoro pako (Newe iwe), pamusoro pako (Newe iwe)
Uye iwe uri kuita izvo zvinowanzoita kuti ndiputse mitemo yangu yakafanana
Ichokwadi, ndiri musikana iwe
Ndiri sucker kwauriMore by SANDERLEY

TRENDS - SONG LYRICS
Radar by Sanderlei
Everything in the musical world / Tudo que rola no mundo musical / ทุกอย่างในโลกดนตรี / Все в музыкальном мире / 音楽界のすべて.

Just Go - Viagem Volta ao Mundo
#JustGo - Sanderlei Silveira