MENU

เนื้อเพลง - Lyrics

หลอกฟัน - อาริส เเสงศรี เออน่าเรคคอร์ด

ตั๋วกันง่ายคักแท้ ตอแหลแถไปวันๆ
เที่ยวบอกคนนี้คนนั้นว่าฉันก็แค่ของตาย
ก็เพราะฉันรักเธอ เลยยอมแลกทั้งตัวทั้งใจ
แต่ก็หมดความหมาย..เมื่อสุดท้ายเธอมาทิ้งกัน

Into Your Arms - Witt Lowry
ซังได้ซังแล้ว - ต่าย อรทัย
CIKA CIKA - Ardian Bujupi
ขี้เถ้า - เบ็น ศรัณยู
Mostra tua força, Brasil #issomudaojogo
Şehrin Yolu - Feride Hilal Akın
Каждый раз - ​монеточка
กำลังจะ - ILLSLICK

หลอกฟัน - อาริส เเสงศรี เออน่าเรคคอร์ด - เนื้อเพลง - Lyrics

ง่ายแท้น้อนี้บ่ ที่เคยบอกว่าฮักจริง
พอได้แล้วก็ทิ้ง...เลวจริงสันดานของคน

** Solo **

ตั๋วกันง่ายคักแท้ ตอแหลแถไปวันๆ
เที่ยวบอกคนนี้คนนั้นว่าฉันก็แค่ของตาย
ก็เพราะฉันรักเธอ เลยยอมแลกทั้งตัวทั้งใจ
แต่ก็หมดความหมาย..เมื่อสุดท้ายเธอมาทิ้งกัน

ยอมให้เธอหลอกใช้ก็แค่หวังจะได้รักจริง
ยอมให้เธอเปิดซิงก็เพราะรักและเชื่อใจ
แต่ไม่คิดว่าคนอย่างเธอ จะเลวได้ถึงใจ
ทิ้งกันได้ง่ายดาย โถ่ควายเอ้ย....ง่ายแท้น้อนี้บ่คนที่เคยบอกฮักกัน
แค่เข้ามาหลอกฟันสุดท้ายก็เขี่ยทิ้ง
ง่ายแท้น้อนี้บ่ ที่เคยบอกว่าฮักจริง
พอได้แล้วก็ทิ้ง...เลวจริงสันดานของคน

** Solo **

ตั๋วกันง่ายคักแท้ ตอแหลแถไปวันๆ
เที่ยวบอกคนนี้คนนั้นว่าฉันก็แค่ของตาย
ก็เพราะฉันรักเธอ เลยยอมแลกทั้งตัวทั้งใจ
แต่ก็หมดความหมาย..เมื่อสุดท้ายเธอมาทิ้งกัน

ยอมให้เธอหลอกใช้ก็แค่หวังจะได้รักจริง
ยอมให้เธอเปิดซิงก็เพราะรักและเชื่อใจ
แต่ไม่คิดว่าคนอย่างเธอ จะเลวได้ถึงใจ
ทิ้งกันได้ง่ายดาย โถ่ควายเอ้ย....ง่ายแท้น้อนี้บ่คนที่เคยบอกฮักกัน
แค่เข้ามาหลอกฟันสุดท้ายก็เขี่ยทิ้ง
ง่ายแท้น้อนี้บ่ ที่เคยบอกว่าฮักจริง
พอได้แล้วก็ทิ้ง...เลวจริงสันดานของคน

** Solo **

ยอมให้เธอหลอกใช้ก็แค่หวังจะได้รักจริง
ยอมให้เธอเปิดซิงก็เพราะรักและเชื่อใจ
แต่ไม่คิดว่าคนอย่างเธอ จะเลวได้ถึงใจ
ทิ้งกันได้ง่ายดาย โถ่ควายเอ้ย....

ง่ายแท้น้อนี้บ่คนที่เคยบอกฮักกัน
แค่เข้ามาหลอกฟันสุดท้ายก็เขี่ยทิ้ง
ง่ายแท้น้อนี้บ่ ที่เคยบอกว่าฮักจริง
พอได้แล้วก็ทิ้ง...เลวจริงสันดานของคน
ง่ายแท้น้อนี้บ่ ที่เคยบอกว่าฮักจริง
พอได้แล้วก็ทิ้ง...เลวจริงสันดานของคน

** Solo **

ตั๋วกันง่ายคักแท้ ตอแหลแถไปวันๆ
เที่ยวบอกคนนี้คนนั้นว่าฉันก็แค่ของตาย
ก็เพราะฉันรักเธอ เลยยอมแลกทั้งตัวทั้งใจ
แต่ก็หมดความหมาย..เมื่อสุดท้ายเธอมาทิ้งกัน

ยอมให้เธอหลอกใช้ก็แค่หวังจะได้รักจริง
ยอมให้เธอเปิดซิงก็เพราะรักและเชื่อใจ
แต่ไม่คิดว่าคนอย่างเธอ จะเลวได้ถึงใจ
ทิ้งกันได้ง่ายดาย โถ่ควายเอ้ย....

ง่ายแท้น้อนี้บ่คนที่เคยบอกฮักกัน
แค่เข้ามาหลอกฟันสุดท้ายก็เขี่ยทิ้ง
ง่ายแท้น้อนี้บ่ ที่เคยบอกว่าฮักจริง
พอได้แล้วก็ทิ้ง...เลวจริงสันดานของคน

** Solo **

ตั๋วกันง่ายคักแท้ ตอแหลแถไปวันๆ
เที่ยวบอกคนนี้คนนั้นว่าฉันก็แค่ของตาย
ก็เพราะฉันรักเธอ เลยยอมแลกทั้งตัวทั้งใจ
แต่ก็หมดความหมาย..เมื่อสุดท้ายเธอมาทิ้งกัน

ยอมให้เธอหลอกใช้ก็แค่หวังจะได้รักจริง
ยอมให้เธอเปิดซิงก็เพราะรักและเชื่อใจ
แต่ไม่คิดว่าคนอย่างเธอ จะเลวได้ถึงใจ
ทิ้งกันได้ง่ายดาย โถ่ควายเอ้ย....

ง่ายแท้น้อนี้บ่คนที่เคยบอกฮักกัน
แค่เข้ามาหลอกฟันสุดท้ายก็เขี่ยทิ้ง
ง่ายแท้น้อนี้บ่ ที่เคยบอกว่าฮักจริง
พอได้แล้วก็ทิ้ง...เลวจริงสันดานของคน

** Solo **

ยอมให้เธอหลอกใช้ก็แค่หวังจะได้รักจริง
ยอมให้เธอเปิดซิงก็เพราะรักและเชื่อใจ
แต่ไม่คิดว่าคนอย่างเธอ จะเลวได้ถึงใจ
ทิ้งกันได้ง่ายดาย โถ่ควายเอ้ย....

ง่ายแท้น้อนี้บ่คนที่เคยบอกฮักกัน
แค่เข้ามาหลอกฟันสุดท้ายก็เขี่ยทิ้ง
ง่ายแท้น้อนี้บ่ ที่เคยบอกว่าฮักจริง
พอได้แล้วก็ทิ้ง...เลวจริงสันดานของคน

Mais de sanderlei.com.br

Música - Song
Em alta - Trends - Hot Videos
Tudo que rola no mundo musical, incluindo Billboard Hot 100 e músicas de mais de 100 países em 43 diferentes línguas.

PDF Domínio Público
Livros em PDF para Download
Lista completa de Livros em PDF para Download em Domínio Público

Just Go - Viagem Volta ao Mundo
#JustGo - Sanderlei Silveira